Czym jest wykaz nieruchomości?

1
133
Rate this post

Wykaz nieruchomości to informacja, którą sporządza uprawniony do tego organ. Jest ona podawana do wiadomości publicznej i zawiera dane o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. W wykazie nieruchomości określa się między innymi powierzchnię nieruchomości, jej opis, oznaczenie według księgi wieczystej czy katastru, przeznaczenie, termin zagospodarowania, cenę, informacje związane z opłatami za użytkowanie nieruchomości itd. Wykaz nieruchomości jest wywieszany na czas 21 dni w siedzibie urzędu właściwego do jego obwieszczenia. Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości są także podawane do publicznej wiadomości. Najczęściej podaje się je poprzez ogłoszenia w prasie lokalnej czy za pośrednictwem innych mediów (uzależnione to jest od zwyczajów przyjętych w danej miejscowości). Informacje o publikacji wykazu są też umieszczane na stronie internetowej właściwego urzędu. W ten sposób informacje o wykazie są w stanie dotrzeć do jak największej grupy odbiorców.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.