Deweloper – Jaworzno

0
135
5/5 - (1 vote)

Umowa deweloperska
Osoba decydująca się na kupno mieszkania od dewelopera podpisuje z nim tzw. umowę deweloperską. Jest to sformalizowana umowa, której zapisy wynikają z ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Deweloper na jej mocy ma obowiązek pokrycia połowy kosztów notarialnych i opłat sądowych wynikających z konieczności dokonania wpisu do księgi wieczystej itd.
Oczywiście od tej umowy można odstąpić. Nabywca może zrezygnować w okresie 30 dni od chwili jej podpisania. Możliwe jest to w przypadku, gdy nie jest ona zgodna z ustawą, w prospekcie znalazły się błędne dane lub deweloper go wogóle nie dostarczył. Jest to również możliwe, gdy nie przeniesiono na nabywcę praw własności we wcześniej określonym terminie.
Także i deweloper może od tej umowy odstąpić- w momencie nie wpłacenia w terminie świadczenia pieniężnego przez nabywcę. Wcześniej należy jednak wezwać go do zapłaty w formie pisemnej.
Jeśli umowa została zerwana przez nabywcę zgodnie z prawem uważa się ja za niezawartą i nie wynikają z tego tytuł? dla niego żadne koszty.

Źródło: https://www.wet-opinia.info/klinika-weterynaryjna-arka-piotr-derkowski-jerzy-gawor